Realizacje z ostatnich lat

INWESTOR

ZAKRES ROBÓT

ROK REALIZACJI

KPRM

O/KIELCE

Remont trzech wiaduktów żelbetonowych

1999

WODOCIĄGI KIELECKIE

Sp.z.o.o.

Remont jednej komory zbiornika wody pitnej SUW-Białogon

1999

BROWAR BELGIA

KIELCE

Reprofilacja konstrukcji żelbetonowych z zabezpieczeniem

2000

ZPOW DWIKOZY

Hydroizolacja oczyszczalni ścieków

2002

LAFARGE CEMENT

POLSKA

Hydroizolacja kanałów

2002

BROWAR BELGIA

Remont zbiornika retencyjnego

2002

LAFARGE CEMENT POLSKA

Naprawa zbiornika homogenizacyjnego

2007

HOLLEMANN WARSZAWA

Naprawa zbiornika wody-Raszyn

2007

 

Zabezpieczenie antykorozyjne stali i betonu

INWESTOR

ZAKRES ROBÓT

ROK REALIZACJI

KPRM O/KIELCE

Reprofilacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych mostu w Starachowicach

1998

KPRM O/SKOCZKÓW

Zabezpieczenie antykorozyjne na moście w Świnnej-Porębie

1998

P.U.T. OMEGA KRAKÓW

Zabezpieczenie antykorozyjne zastawy na śluzie Kościuszko

1998

KPRM O/KIELCE

Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy i wykonanie chodników na moście w Kaliszu

1998

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej-wywrotnicy wagonów

1998

BUDOKOMPLEX KIELCE Sp.z.o.o

Zabezpieczenie pow.betonowych zbiorników wody pitnej

1999

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

Zabezpieczenie antykorozyjne estakady w Kielcach

1999

SCHMIDT KIELCE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej hali

1999

P.U.T. OMEGA KRAKÓW

Zabezpieczenie antykorozyjne zastaw na EWP „Solina”

1999

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

Zabezpieczenie antykorozyjne eskady

2000

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE CZĘSTOCHOWA

Zabezpieczenie antykorozyjne eskady

2000

STOEN S.A.

Zabezpieczenie antykorozyjne słupów wysokiego napięcia

2000

KPRM SKANSKA

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu w Szczecinie

2001

2002

EXBUD S.A.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali w Starachowicach

2001

KPRM SKANSKA

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu w Szczecinie

2002

MITEX S.A.

Wykonanie hydroizolacji i posadzki epoksydowej w Dwikozach

2002

MITEX S.A.

Wykonanie izolacji wewnątrz zbiornika na terenie Oczyszczalni Ścieków w Świdnicy

2003

OMEGA Sp.z.o.o.

Zabezpieczenie antykorozyjne na Zespole Elektrowni Wodnych w Dychowie

2003

BUDIMEX DROMEX S.A.

Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego w Wentylatornii

2003

SKANSKA S.A.

Renowacja powłok malarskich na EC. Starachowice

2004

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji stalowej dachu w Warszawie

2004

BUDIMEX DROMEX S.A.

Malowanie konstrukcji stalowej w Galerii Ostrowiec

2005

P.U.T. OMEGA

Zabezpieczenie antykorozyjne w Komorach Zasuw E.W.Żarnowiec

2006

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w Elektrowni Bełchatów

2008

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowej-Focus Park w Piotrkowie Trybunalskim

2009

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

Zabezpieczenie antykorozyjnej konstrukcji stalowej dla PKN-PTA Włocławek

2009

 

Pokrycia dachowe

INWESTOR

ZAKRES ROBÓT

ROK REALIZACJI

MZB KIELCE

Remont dachów i dociepleń ścian i budynków mieszkalnych

1998

URZĄD MIASTA KIELCE

Remont dachu hali sportowej „Błękitni Kielce”

1998

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

Remont dachów

 

1999

STOEN S.A. WARSZAWA

Remont dachów i dociepleń siedmiu stacji transformatorowych

1999

MZB KIELCE

Remont dachów i elewacji budynków

1999

MZB KIELCE

Remont dachów

2000

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE CZĘSTOCHOWA

Remont dachów

2001

Z.I.C. MINISTERSTWA ZDROWIA

Remont dachów

2002

M.Z.B.KIELCE

Remont dachów

2002

BUDOMONT POMORZE S.A.

Wykonanie pokrycia dachowego –Centrum Onkologiczne

2002

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Wymiana pokrycia dachowego

2003

TRUST Sp.z.o.o.

Wymiana pokrycia dachowego

2003

LAFARGE CEMENT S.A.

Remont dachów

2006

LAFARGE CEMENT S.A.

Remont dachu Budynku Magazynu

2007

CEMENT S.A.

Remont dachów

2007

 

Roboty remontowo-budowlane

INWESTOR

ZAKRES ROBÓT

ROK REALIZACJI

WODOOCZYSZCZALNIA EC KIELCE

Adaptacja pomieszczeń

2000

LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.

Remont sterowni i stycznikowni

2000

ODLEWNIA WYROBÓW KANALIZACYJNYCH STĄPORKÓW

Adaptacje pomieszczeń

2000

STOEN S.A.

Remont i adaptacja pomieszczeń BOK Śródmieście

2001

STOEN S.A.

Remont elewacji-BOK Śródmieście

2002

LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.

Remont styczkowni

2002

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Remont tarasu

2003

LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.

Remont sterowni

2003

BROWAR BELGIA Sp.z.o.o.

Wykonanie posadowienia zbiornika na warzelni 72 tony

2003

MITEX S.A.

Roboty budowlane na Pompowni Osadu Recyrkulowanego

2003

METRO WARSZAWA Sp.z.o.o.

Adaptacja pomieszczeń na biura zarządu

2004

J.W. CONSTRUCTION HOLDING

Wykonanie dociepleń budynków

2004

CEMENTOWNIA NOWINY

Modernizacja pomieszczeń pakowni

2004

CEMENTOWNIA NOWINY

Modernizacja pomieszczeń Młyna Cementu

2005

LAFARGE CEMENT S.A.

Modernizacja Głównej sterowni

2005

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI

Budowa szybu windowego

2005

LAFARGE CEMENT S.A.

Wykonanie elewacji budynku Pompowni wody

2005

LAFARGE CEMENT S.A.

Adaptacja pomieszczeń na archiwum

2006

ROBERT KOŁOMAŃSKI

Remont elewacji Kielce Pl.Wolności 6/2

2006

LAFARGE CEMENT S.A.

Budowa budynku sprzedaży

2006

CEMET S.A.

Remont placówki terenowej

2007

DYCERHOFF POLSKA

Modernizacja fundamentu Młyna Cementu

2008

BCJ TARNOBRZEG

Wykonanie reprofilacji i izolacji Komów napowietrzania S.U.W. – Jeziorko

2008

J&P AVAX S.A.

Budowa 2szt. MOP w Knurowie

2008

LAFARGE CEMENT S.A.

Wykonanie fundamentów do instalacji suszenia popiołów

2009

J&P AVAX S.A.

Roboty budowlano-montażowe

2009

HOCHTIEF POLSKA S.A.

Wykonanie izolacji na terenie Oczyszczalni Ścieków „SITKÓWKA”

2009