Zakres oferowanych przez firmę usług:

 

1. Naprawa konstrukcji betonowych:

- Usunięcie produktów korozji, warstwy skarbotyzowanej metodami strumieniowo-ściernymi, hydrodynamicznymi, mechanicznymi

- Reprofilacje konstrukcji żelbetonowych, uzupełnienie ubytków

- Wykonanie powłok ochronnych

Autoryzacja firmy SCHOMBURG

2.Uszczelnienie konstrukcji hydrotechnicznych:

- Hydrofobizacja powierzchniowa

- Wypełnienie kompozycjami ceramicznymi na bazie cementów ekspansywnych

Autoryzacja firmy SCHOMBURG, MC, REMMERS, SIKA

3. Zabezpieczenia antykorozyjne:

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne przez piaskowanie

- Czyszczenie hydrodynamiczne

- Nakładanie powłok zabezpieczających metodą tradycyjną i natryskiem hydrodynamicznym

Autoryzacja firmy HEMPEL, SIKA, LANKWITZER, TIKKURILA

4. Zabezpieczenia ogniochronne

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowych i betonowych

- System FLAME CONTROL

5. Hydroizolacje

- Wykonanie izolacji poziomych i pionowych

Autoryzacja firmy MC, REMMERS, SIKA, HENKEL

6. Pokrycia dachowe:

- Z zastosowaniem papy termozgrzewalnej

- Folie PCV (laminaty), bezspoinowe powłoki

Autoryzacja firmy KETZ

7. Prace remontowo-budowlane

- Ocieplania elewacji i stropów

- Prace adaptacyjne i wykończeniowe

 

Dla realizacji powyżej oferowanych usług „KORMAL” posiada niezbędne wyposażenie techniczne i wysoko kwalifikowaną kadrę wykonawców oraz pracowników nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami.

GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ OFERENTA

Gwarancje oferowane przez „KORMAL” są zróżnicowane w zależności od przyjętej technologii robót i zastosowanych materiałów.